لوگوی گل اِرن

مراحل سیستم منتورشیپ گُل اِرن

۰%
ثبت درخواست مشاوره
ثبت درخواست مشاوره
جلسه ارزیابی
جزییات عنوان شغلی
قرارداد همکاری
ارزیابی فرهنگ سازمانی
اجرای منتورشیپ
مصاحبه و ارزیابی نهایی

ثبت درخواست مشاوره و دموی رایگان سیستم منتورشیپ

پس از تکمیل فرم زیر هماهنگی  تا ۵ روزکاری آینده با شما از طریق ایمیل یا تماس تلفنی، ارتباط خواهیم گرفت.