لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
مراحل سیستم منتورشیپ گلرن
14.2%

مرحله اول

ثبت درخواست مشاوره

مرحله دوم

جلسه ارزیابی

مرحله سوم

جزییات عنوان شغلی

مرحله چهارم

قرارداد همکاری

مرحله پنجم

ارزیابی فرهنگ سازمانی

مرحله ششم

اجرای سیستم منتورشیپ

مرحله هفتم

مصاحبه و ارزیابی نهایی

ثبت درخواست مشاوره و دموی رایگان سیستم منتورشیپ

پس از تکمیل فرم زیر هماهنگی  تا ۵ روزکاری آینده با شما از طریق ایمیل یا تماس تلفنی، ارتباط خواهیم گرفت.

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد