لوگوی گل اِرن

ui/ux: Visual design

Rana Madani

به مدت ۱ سال کار در حوزه دیزاین را آغاز کردم، ابتدا با گلرن شروع کرده و سپس پس از انجام تسک های تعریف شده

ادامه مطلب »