لوگوی گل اِرن

ui/ux: UX and CX

Reza Manoosi

حدود ۱۵ سال در زمینه های مهندسی نرم افزار، چاپ، عکاسی، گرافیک کامپیوتری، طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری تجربه دارم . توانمندی در

ادامه مطلب »