لوگوی گل اِرن

ui/ux: Figma

Rana Madani

به مدت ۱ سال کار در حوزه دیزاین را آغاز کردم، ابتدا با گلرن شروع کرده و سپس پس از انجام تسک های تعریف شده

ادامه مطلب »

Mahboobeh Nasirizadeh

به مدت ۴ماه در دوره مقدماتی uiux designer گلرن شرکت کردم و در حال حاضر مسلط به نرم افزارهای Figma , Adobe photoshop, Adobe xd

ادامه مطلب »