لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

گلرن چه تجربه ای در این زمینه دارد و چطور می شود به آن اعتماد کرد؟

گلرن با توجه به فعالیت و استفاده از تجربیات خود در زمینه منابع انسانی و پرورش نیروی انسانی در طی سالیان اخیر و شناختی که نسبت به کسب و کارهای حوزه تکنولوژی دارد، تلاش می کند تا بهترین خروجی ممکن را با توجه به قیود و محدودیت های موجود برای هر سازمان و هر منتی ایجاد کند. گلرن تاکنون با استفاده از روش ها و مدل های مختلفی با تیم ها و سازمان هایی نظیر: فالوجت، رکلا، تپسی و… جهت تکمیل و تقویت مهارت های اسکوادشان همکاری کرده است.

جهت آشنایی بیشتر با ما این صفحه و جهت مشاهده آمار و ارقام گلرن نیز این صفحه را مشاهده کنید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…