لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

چگونه می توانم گواهی پایان کار و یا توصیه نامه رسمی از شرکت دریافت کنم؟

بعد از اتمام برنامه منتورینگ شما یک گواهی رسمی به زبان انگلیسی از شرکت توسعه کسب و کار چابک دریافت می کنید و در آن ما به از تسک هایی که انجام داده اید، منتور ها و وضعیت ارزیابی تان اشاره می‌کنیم. در صورتی هم که برای مهاجرت شغلی و یا پیدا کردن شغل نیاز به معرفی نامه از سمت گلرن داشته باشید ما به شرکتی که شما می‌خواهید با آن وارد همکاری شوید رسما نامه میزنیم.  نمونه ای از گواهی پایان برنامه منتورینگ در ادامه قابل مشاهده است.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…