لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

چه نوع برنامه منتورینگ مناسب من است و چه طور انتخاب کنم؟

برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است شما خودتان را در یکی از دسته های زیر قرار دهید:

۱- آیا قصد مهاجرت دارید یا خیر؟

۲-  آیا در حال حاضر شاغل هستید و می خواهید که شغلتان را تغییر دهید؟

۳- دانشجو یا فارغ التحصیل هستید و به صورت جدی قصد دارید پس از کسب آمادگی کافی وارد بازار کار شوید و مسیر شغلی تان را شروع کنید؟

بعد از جواب دادن به این سوالات بهتر است با یکی از کارشناسان و راهنمایان برنامه های منتورینگ گلرن از طریق این لینک ارتباط بگیرید و با آنها مشورت کنید. تا در انتخاب مسیر شغلی و برنامه منتورینگ مناسب، شما را راهنمایی کنند.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…