لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

چه تضمینی وجود دارد که خروجی نهایی با نیاز سازمان هدف تناسب داشته باشد؟

 در مرحله برنامه ریزی، سعی می­شود تمامی جزییات و ارکان سیستم منتورینگ طبق نیاز و شرایط مدنظر سازمان هدف  و هر منتی تعیین شود. همچنین به صورت دائمی نیز خروجی ­های هر مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته و در قالب گزارش های دوره ای و به اطلاع نماینده سازمان هدف می رسند تا در صورت نیاز تسک ها/برنامه هر منتی اصلاح شود.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…