لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

چه طور می توانم بلافاصله بعد از پایان برنامه به عنوان منتور با شما همکاری کنم؟

ما در آپدیت اخیر سیستم منتورینگ گل ارن (Aug 23) شرایط منتور شدن در گل ارن را سختگیرانه تر کرده ایم. به عنوان مثال داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط و شاغل بودن را به عنوان شرط لازم برای شروع همکاری به عنوان منتور، در نظر گرفته ایم. با این حال به عنوان منتی چنانچه با موفقیت برنامه تان را تکمیل کنید، و البته پس از طی حداقل ۱۲ ماه از تاریخ پایان برنامه، شاغل باشید، می توانید به عنوان منتور مجددا وارد فرایند ارزیابی شوید.

برای این منظور صفحه سیاره ما را مشاهده کنید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…