لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

من پاره وقت یا تمام وقت مشغول هستم (دانشجو هستم. شاغلم یا مسئولیت خاصی در طی روز دارم) برای شرکت در برنامه منتورینگ گلرن چه طور باید برنامه ریزی کنم؟

با توجه به اینکه انجام هر تسک در طی روز ممکن است از شما زمانی بین ۴ تا ۸ ساعت بگیرد (با توجه به پیش زمینه شما، دانش قبلی تان و پوزیشن شغلی که مدر نظر دارید) در ماه نیاز است که حدود ۸۰  تا ۱۲۰ ساعت زمان مفید صرف انجام تسک هایتان کنید. البته به شرطی که تسکتان یک ماهه باشه.

در کل اگر بتوانید در روز ۴ ساعت برای انجام تسک صرف کنید، از این بابت موضوعات مشکل خاصی پیش نمی آید و امکان اینکه جلسات منتورینگ شما در ساعت های غیر از ساعات اداری نیز ست شوند و یا روزهای تعطیل هم وجود خواهد داشت.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…