لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

من شاغل هستم. برنامه منتورینگ گلرن چه کمکی به من می کند؟

 همه ما بعد از یک مدت که در پوزیشن شغلی خاصی مشغول به کار می شویم، نیاز داریم که مهارت ها، تجربه‌ و دانش خود رو ارتقا بدیم. چه بهتر که این کار رو دقیقا با هدف مشخصی و طبق نیاز سازمان و شرکت خاصی انجام دهیم. ما بعد از اینکه مدتی کار کردن بهتر متوجه خواهیم شد در چه  شغلی استعداد بیشتری داریم.

همچنین سازمانی که در اون کار می‌کنیم و جایی که هستیم نیاز داره تا مهارتهای جدیدی رو برای موفقیت شغلی کسب کنیم. ما اینجا برنامه منتورینگ هر نفر رو رو متناسب با هدف، با شرایط، سطح،‌ انتظارات و زمان هر منتی تعریف میکنیم و منتور تون رو هم متناسب با همین موارد به شما لینک خواهیم کرد. برای اینکه شما بتوانید همزمان با شغلی که دارید مهارت های سطح بالاتر رو هم کسب کنید یا در آینده در همان شرکتی که هستید برای تغییر شغل خیلی راحت تر اقدام کنید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…