لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

من دوستانی دارم که متخصص هستند و می توانند منتور من شوند. من چرا باید گلرن را انتخاب کنم؟ (در حالی که با هزینه کمتر می توانم به اهدافم برسم).

در صورتیکه افرادی را سراغ دارید که در زمینه شغلی خاصی جدای از تجربه و تخصص کافی، با روش ها و سیستم منتورینگ آشنایی داشته باشند و حاضرند به شما کمک کنند و به هدف شما متعهد می مانند، به شما تبریک می گوییم! هرچه سریعتر شروع کنید.

بنابراین اگر به دنبال دوره یا برنامه ای هستید که شرایط زیر را داشته باشد، گلرن می تواند قوی ترین ابزار شما در مسیر نیل به اهدافتان شود:

۱- بر عملکرد شما نظارت کند و بازخوردهای بی طرفانه و دایمی به شما بدهد.

۲- به واسه اعتبار و برندش تمامی پروژه ها و تسک هایتان را در قالب یک سابقه کار رسمی در پرتفولیو و رزومه تان قابل استناد کند.

۳- شما را به شبکه ای از کسب و کارها و افراد متخصص متصل کند.

۴- هدف و رسالتش را بر اساس موفقیت شغلی و کاری شما تنظیم کند و در این راستا تا پایان مسیر بدان متعهد بماند.

۵- مجهز به ابزار و روش های منحصر به فردی باشد که تمرکزشان صرفا برای منتورینگ نیروی کار سازمان ها و بازار کار قرار داشته باشد.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…