لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

من تا کنون سابقه تعریف تسک و منتورینگ به این سیستمرا نداشته ام، آیا می توانم با گلرن همکاری کنم؟

پیش و در حین مدت همکاری تمامی آموزش ها و ابزارهای ضروری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و مدیر برنامه و کارشناس تجربه انسانی ما نیز پاسخگوی سوالات و ابهامات شما هستند. اما لازم است شما نیز در تکمیل دانش تخصصی و مهارت هایتان به صورت مستمر فعال باشید تا تجربه ماندگار و اثر بخشی در کنار یکدیگر خلق کنیم.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…