لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

من بین دیتا و بک اند مطمئن نیستم که کدام فیلد شغلی بیشتر برایم مناسب است. امکان آن وجود دارد تا در هر دو شغل تسک انجام دهم؟

بله. ما نهایت تلاش را انجام می دهیم تا شما مسیر شغلی تان را با دید باز انتخاب کنید که زمان، انرژی، انگیزه و سرمایه تان بهینه مدیریت شود.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…