منظور از تسک/پروژه چیست؟

پیش از شروع به کار منتی ها در برنامه منتورینگ گلرن، لازم است پس از طی مراحلی اقدام به تعریف رشته ای از کارها برای وی به صورت پایلوت و یا واقعی کرد، تا اهداف مربوط به سیستم منتورینگ شکل عملی و اجرایی به خود بگیرد. ما این موضوع را با تعریف تسک/پروژه هایی طبق فرمت استاندارد تسک شیت گلرن و تلفیق دو روش OKR و KPI انجام میدهیم. کل برنامه منتورینگ نیز حول انجام همین تسک ها/پروژه ها توسط منتی خواهد بود. در واقع ابتدا «کار» با جزئیات مورد نیازش تعریف و پس از ایجاد  «عملکرد» متناسب با آن نیز «ارزیابی و نظارت»‌ صورت میگیرد. 

مدت زمان هر تسک حداقل ۲ هفته و حداکثر ۴ هفته است. برای تسک های ۲ هفته ای حداقل ۴ جلسه ۳۰ دقیقه ای متورینگ و برای تسک های ۴ هفته ای حداقل ۶ جلسه ۳۰ دقیقه ای منتورینگ الزامی است.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

برنامه های منتورینگ گُل اِرن Earn Goal

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد