لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

مدت برنامه چند ماه است و چه تعداد تسک و جلسه منتورینگ برای من برنامه ریزی می شود؟

جواب دادن به این سوال بستگی به پارامترهای زیادی دارد. اول اینکه ساعت و شرایط هر کدام از منتی ها چیست؟ منتی چه هدفی بابت شرکت در برنامه منتورینگ دارد؟‌ آیا صرفا دنبال کار است؟ یا به دنبال مهاجرت؟ اگر به دنبال مهاجرت است آیا مهاجرت شغلی؟ اگر بله به چه کشوری؟ به طور خلاصه و نرمال شما طی حداقل ۲ ماه ۳ تسک انجام خواهید داد و طی ۶ ماه نیز حداکثر ۸ تسک در برنامه منتورینگتان طراحی و توسط شما انجام میشود. مدت زمان هر تسک نیز از ۲ هفته تا حداکثر ۴ هفته است. و برای آماده‌سازی هر تسک نیز ممکن است از چند روز تا چند هفته زمان صرف شود. ولی به صورت متوسط ۱۰ روز تا دو هفته هم برای آماده شدن و نهایی شدن آن توسط ناظر تسک زمان نیاز است. که همه این زمان ها در طول برنامه منتورینگ شما لحاظ می گردد و در صورت اضافه شدن زمان برنامه تا حداکثر ۲ ماه هیچگونه مبلغ اضافه ای از شما درخواست نخواهد شد.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد