لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

فرآیند مشاوره مسیر شغلی به چه صورت است؟

پس از ثبت درخواست همکاران ما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی با شما در ارتباط خواهند بود. و متناسب با شرایط و نوع مشاوره انتخابی جلسه شما را با منتورها هماهنگ خواهند کرد. همچنین ممکن است پیش از جلسات نیاز به ارسال اطلاعات بیشتر و یا شرکت در آزمون های شخصیتی و شغلی نیز داشته باشید که تمامی این موارد از طریق ایمیل به اطلاعتان خواهد رسید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…