لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

طول برنامه منتورینگ آمادگی شغلی چقدر است؟

این برنامه همزمان یا پس از برنامه منتورینگ تخصصی شما شروع می شود و تقریباً یک تا دو ماه طول می کشد. اگر به دنبال واجد شرایط بودن برای گارانتی شغل هستید، مهم است که ظرف این مدت برنامه منتورینگ آمادگی شغلی تان تکمیل شود.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد