سیستم منتورشیپ گلرن دقیقا شامل انجام چه اجزایی است؟

تمامی اقداماتی که قبل و حین برنامه منتورینگ انجام می گیرد، تحت یک چارچوب اجرایی مشخص و شفاف قرار دارد( سیستم منتورشیپ گلرن). از مهمترین این اجزا و اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ۱- ارزیابی های عملکرد دوره ای و پایانی از هر منتی

۲- ارزیابی های سازمانی

۳- تمامی برنامه ریزی ها

۴- تمامی مصاحبه ها با منتی ها، منتورها و سایر افراد کلیدی

۵- نظارت بر تعریف تسک ها و پروژه ها(فردی/تیمی)

۶- برنامه ریزی برگزاری جلسات و نشست های منتورینگ بین هر منتی و منتور(تخصصی و فردی)

۷- انتخاب تیم اجرایی به ویژه منتورها(چه از منتورهای گلرن و چه از پرسنل خود سازمان)

۸- تمامی آموزش ها و پیگیری ها قبل و حین شروع برنامه

۹- آماده سازی و ارایه تمامی گزارشات مدیریتی و فردی در مراحل مختلف

 

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد