لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

در حال حاضر در یک شرکت مشغول به کار هستم. بهتر است مبلغ را خودم پرداخت کنم و یا شرکت این کار را برای من انجام دهد؟

اگر تصمیم به ماندن در شرکت را دارید بهتر است از مدیرتان بخواهید این کار را برای شما انجام دهد. در غیر اینصورت چنانچه ترک شغل و تغییر آن تا ۶ ماه آینده قطعی است، بهتر است خودتان مستقیما اقدام کنید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…