لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

جستجوی کار از چه زمانی شروع می شود؟

دوره جستجوی کار زمانی شروع می شود که بیش از ۸۰ درصد از برنامه منتورینگ تخصصی تان را به اتمام رسانده باشید. در صورتیکه میخواهید سریعتر وارد این مرحله شوید، میتوانید با ارسال درخواست از طریق ایمیل موضوع را به مدیربرنامه تان اطلاع دهید تا در صورتیکه شرایط شما مورد تایید ایشان بود، سریعتر وارد این مرحله شوید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد