لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

تسک های گلرن چه ویژگی هایی دارد؟ آيا زمان تحویل و خروجی مشخصی دارند؟

بله. زمانی که مسیر یادگیری شما کاملا مشخص شد، برنامه منتورینگ شما در قالب تعداد مشخصی تسک تعیین می شود. هر تسک اجزا و قسمت های مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: سطح تسک (از سطح A تا D)

  • ۱-عنوان تسک (برای مثال:‌طراحی فرآیند ارزیابی عملکرد برای شرکت سیمان سپاهان یا Car Price Prediction For car sales platform With Regression Model)
  • ۲-هدف از انجام تسک (با انجام این تسک منتی به چه دستاورد مهمی نایل می شود؟)
  • ۳- روند انجام تسک ( گام های اجرایی، شامل مراحل و گام های ضروری انجام تسک  که بدون انجام حتی یکی از آنها امکان رسیدن به خروجی ها میسر نخواهد بود)
  • ۴- محدوده ی تسک (۳ کاری که منتی نباید انجام دهد و جزو خروجی مورد انتظار این تسک نیست)

۵- موانعی که در طی تسک منتی با آنها مواجه خواهد شد + راهکارهای منتور (به صورتیکه برای مواجهه با آنها آمادگی ذهنی داشته باشد و موانع را جزیی از روند کار خود بداند)

  • ۶- دانش مورد نیاز برای انجام هر گام تسک + منابع یادگیری (سرفصل ها وموضوعاتی که در انجام همین تسک منتی به آنها نیاز دارد در این قسمت وارد می شود)
  • ۷- خروجی مورد انتظار (شفاف٬ قابل ارزیابی و به حد کافی چالش بر انگیز برای منتور و منتی)
  • ۸- تاریخ و ساعات جلسات منتورینگ (برای هر تسک ۲ هفته ای حداقل ۴ جلسه منتورینگ برگزار می شود)

۹- اقداماتی که منتی لازم است تا جلسه بعدی انجام دهد (پس از هر جلسه منتورینگ مشخص می شود)

  • ۱۰- مهلت انجام تسک و تاریخ های تحویل گزارش

تسک: پروژه ای متناسب با مهارت، بازار کار(نیاز شرکتی خاص)، اهداف و نیازمندی منتی می باشد که مانند یک  چارچوب محکم  گام ها و خروجی های هر مرحله ای سفر شغلی منتی را به صورت عملی برای او مشخص می کند.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…