لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

به نظر من مبلغ پرداختی برای این مسیر شغلی کمی زیاد است. آیا می توان با پرداخت مبلغ کمتر وارد این مسیر شغلی شد؟

به دلیل بهبود مستمر فرایند اجرایی و کیفیت برنام های منتورینگ، تا کنون به دنبال کم کردن هزینه ها به روش های مرسوم و بازاری نرفته ایم. اما تلاش می کنیم با اتوماتیک کردن کارها، افزایش سرعت و دقت، بهبود ابزارهای اختصاصی و تقویت تیم اجرایی مان، سرعت رشد مبالغ پرداختی را با شیب پایین تر از تورم داخلی و جهانی مدیریت کنیم.

با این کار توانسته ایم خروجی و کیفیت کار را در حد قابل قبولی نگه داریم. کسایی که از پروسه مهاجرت اطلاع دارند و درگیر آن هستند، حاضرند تا ۱۰ برابر این مبالغ را پرداخت کنند که بتوانند یک جاب آفر دریافت کنند. چرا که می دانند با دریافت اولین حقوقشان یا نهایت طی ۳ ماه، کل سرمایه گذاری شان به آنها باز می گردد.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد