لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

برنامه منتورینگ کی شروع می شود و مدت آن چقدر است؟

بعد از انجام مصاحبه ها و نهایی شدن پرداخت مدیر برنامه های منتورینگ گلرن یا ناظر تسک با شما هماهنگ می شود و پس از تعیین مسیر شغلی تان اولین تسکتان را با همکاری یکی از منتورها مشخص می کند.  از زمانی که شما پرداختتان را انجام میدهید تا زمانی که برنامه شما شروع شود حداقل ۲ هفته زمان نیاز است. در طی این مدت ممکن است شما یک تسک ارزیابی بدون منتور(Mentor Free)  نیز انجام دهید تا  سطح و شرایط شما مشخص شود و با سیستم منتورینگ گلرن نیز از نزدیک آشنا شوید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد