لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

برای کسانیکه این مسیر شغلی را طی کنند، برای ورود به به مسیر شغلی «تغییر شغل و استخدام» لازم است مبلغ را به صورت کامل پرداخت کرد؟

در پاسخ به این سوال ۲ حالت ممکن است:
۱- در این حالت اگر بخواهید ادامه مسیر شغلی تان در ادامه مسیر شغلی قبلی باشد، مبلغ پرداختی، مدت زمان و تعداد تسک های انجام شده و سایر کارهایی که انجام داده اید نیز از مسیر شغلی جدید کسر شده و برنامه شما ادامه خواهد یافت.
۲- به علت ورود به برنامه منتورینگ جدید(در واقع تغییر مسیر شغلی تان) و یا تمایل به انجام تسک ها و تکمیل رزومه و پرتفولیو نیاز به شروع یک مسیر شغلی جدید دارید. در این حالت شما کل مبلغ مسیر شغلی را پرداخت کرده و از تمامی امکانات و دستاوردهای برنامه منتورینگتان بهره مند خواهید شد.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد