لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

اگر در حین انجام دادن تسک اول یا دوم خودمان کار پیدا کنیم، مابقی مبلغ رو هم باید پرداخت کنیم؟

بستگی دارد که چه میزان از مسیر شغلی شما سپری شده است. کمتر یا بیش از ۶۰ درصد از آن(با توجه به تعداد تسک هایی که انجام داده اید). برای جزییات بیشتر در خصوص لطفا در برگه قوانین وضوابط گلرن، بند۸.۴ را به طور کامل مطالعه کنید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد