لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

اگر تجربه قبلی و سابقه کار نداشته باشم، می توانم انتظار داشته باشم که از برنامه منتورینگ شغلی نتیجه بگیرم؟

پس از پایان برنامه با توجه به داشتن سابقه و نمونه کار، برخی از منتی ها به‌عنوان توسعه‌دهنده یا طراح تازه کار شغل رسمی پیدا می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به انتخاب خود برای چند ماه، قرارداد کارآموزی با حقوق یا بدون حقوق می بندند(که در صورت مصاحبه و مذاکره بهتر مدت دوره آزمایشی کمتر و احتمال گرفتن حقوق بالاتر است) تا مهارت‌ها و نمونه کارهای خود را پیش از رفتن به یک موقعیت تمام وقت، تکمیل کنند.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…