لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

اگر اعتبار مشاوره شغلی و مشاوره مسیر شغلی تمام شود چه اتفاقی می افتد؟

پس از ثبت سفارش شما مدت زمان مشخصی فرصت دارید تا در جلساتتان شرکت کنید. پس از این مدت دسترسی شما به منتورها ممکن نیست. پس در صورتی که آمادگی و زمان آزاد کافی دارید ثبت درخواست و پرداختتان را انجام دهید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…