لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

از کجا بفهمیم سازمان ما در حال حاضر آمادگی کافی جهت پیاده سازی سیستم منتورشیپ را دارد؟

با انجام تحلیل و نیازسنجی توسط تیم گلرن می­توانید نسبت به شرایط و آمادگی سازمان خود جهت پیاده سازی سیستم منتورشیپ آگاه شوید. می دانیم حتی بسیاری از کسب و کارهای  پیشروی ایرانی نیز، پیاده سازی چنین سیستمی را تحت این فرمت جربه نکرده اند، بنابراین ما همواره در طی بخش های زیادی از این مسیر کنارتان هستیم. 

ما طی سال ها فعالیت در حوزه منابع انسانی و همکاری با افراد و سازمان های مختلف، معیارها و چک لیست های مشخصی داریم که به شما نیز کمک می کند تا در صورت نیاز به ساختار و آمادگی قابل قبول، پیش از اجرای سیستم منتورشیپ برسید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…