لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

ارزیابی عملکرد چیست و چرا پس از انجام هر تسک گزارشی از عملکردمان ارسال می کنیم؟

طبیعتا ما برای اینکه ببینیم عملکرد شما چقدر با انتظارات تطابق دارد، نیاز داریم که به صورت دوره‌ای شما را مورد ارزیابی قرار دهیم. اما با توجه به اینکه ارزیابی ای که هر فرد از خودش انجام می دهد ممکن است با سوگیری همراه باشد و یا اینکه از روش و اصول درستی استفاده نکند، بهتر است یک روش و یک سیستم نظارتی و ارزیابی وجود داشته باشد که بتواند از بیرون عملکرد ما را مشاهده کرده و روی آن بازخورد دهد.

تا در صورتی که نیاز است بتوانیم در روند انجام کارمان، سبک کار و مسیری که طی میکنیم تغییرات و اصلاحاتی به وجود آوریم. که در نهایت در زمان متناسب تر و با صرف منابع کمتری بتوانیم به هدف شغلی و فردی ای که داریم، برسیم.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…