لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا پرداخت مبلغ به صورت مرحله ای، حتما نیاز به چک صیادی دارد؟

بله نیاز به چک صیادی هست که در این مدل شما ۱۰ درصد از مبلغ اصلی را به عنوان پیش پرداخت پیش از ورود به مرحله برنامه ریزی و شروع برنامه منتورینگ پرداخت می کنید. ۹۰ درصد مبلغ باقی مانده نیز بر اساس مدت تخمینی برنامه  در قالب ۱ یا چند چک صیادی بخش بندی می کنیم.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد