لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا می توانم انتخاب کنم که برای چه نوع شغلی می خواهم درخواست بدهم؟ تمام وقت، پاره وقت، پروژه ای، دورکاری؟

منتی های ما بسته به اهداف و شرایط شغلی شان می توانند برای موقعیت های مختلفی درخواست دهند. این ممکن است شامل هر چیزی از کارآموزی گرفته تا موقعیت های ارشد باشد. در طی مدت برنامه منتورینگ شغلی، منتور شغلی شما برای شناسایی فرصت هایی که با تجربه و اهداف شما همسو هستند، با شما کار خواهد کرد.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد