لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا من باید کل "مبلغ" را بپردازم حتی اگر زودتر برنامه را به پایان برسانم؟

نه، شما می توانید با پرداخت زودهنگام مبلغ پرداختی خود را کاهش دهید! این مزیتی است که امیدواریم منتی های ما از آن استفاده کنند. وقتی برای پرداخت مرحله ای درخواست می‌کنید، تا جایی که می‌توانیم جزئیات را به شما نشان می‌دهیم. یکی از این جزئیات مبلغ کل پرداختی است، که کل مبلغی است که در طول مدت زمان برنامه ریزی شده پرداخت می کنید. محاسبه ما از کل مبلغ فرض می کند که مبالغ خود را با حداقل پرداخت به موقع برای کل مدت زمان خود، که حداکثر ۲۳ ماه است، پرداخت خواهید کرد. کل هزینه شامل (۱) پیش پرداخت (۲) مبلغ پرداختی حین برنامه و (۳) مبلغ پرداختی حین جستجوی کار یا پس از شاغل شدن شما+ افزایش مبلغ بابت تاخیر در پرداخت است.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد