لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا در صورت عدم پیدا کردن کار، مبلغ پرداختی به من بازپرداخت می شود و یا مهلت پرداخت تمدید خواهد شد؟

گلرن سیاست بازپرداخت را در شرایط خاصی ارائه می دهد. لطفاً به صفحه گارانتی شغل مراجعه کنید.

اگر شرایط گارانتی شغلی گلرن را برآورده کنید و ظرف ۸ ماه شغل مناسبی پیدا نکنید، کل مبلغ پرداختی به شما بازپرداخت خواهد شد. اگر شرایط گارانتی شغل گلرن را برآورده نکردید و ظرف ۸ ماه شغل نیز پیدا نکردید، ممکن است گلرن با به تعویق انداختن پرداخت های شما تا حداکثر ۳ ماه دیگر موافقت کند.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد