لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا بعد یا حین برنامه Job-preparation امکان ورود به مسیر شغلی «ورود به بازار کار بین المللی» وجود دارد؟

در حالت کلی با توجه به اینکه مسیر شغلی آمادگی برای بازار کار ایران تمرکز بر داخل کشور است، بنابراین جزییات و تسک هایی که طی آن انجام میدهید ممکن است مناسب کاریابی یا مهاجرت به خارج از کشور نباشد. در صورتیکه قصد شما برای ورود به بازار کار بین المللی جدی است توصیه می کنیم از همان ابتدا وارد همان مسیر شغلی شوید.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد