لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

آیا برنامه به صورت ۱۰۰ درصد آنلاین اجرا می شود؟

در حال حاضر با توجه به اینکه کل فرایند به صورت دورکاری و غیرحضوری طراحی و اجرا میشود، نیازی به اینکه در محل شرکت حضور داشته باشید نیست. تمام جزییات برنامه تحت نظر مدیر برنامه و کارشناس تجربه انسانی ما پیگیری می شود.

مسیر های شغلی

چنانچه قصد مهاجرت کاری و یا مهاجرت تحصیلی داشته باشیم رزومه و سابقه کاری از مهمترین پارامترهایی ها و مواردی است که باید داخل رزومه به آنها اشاره شود.

مدل های مالی و شرایط پرداخت

ما گزینه های پرداختی منعطفی داریم به ویژه برای کسانی که دانشجو هستند و شاغل نیستند و از لحاظ بحث مالی و پرداخت شرایط مساعدی ندارند…