مراحل ارزیابی جهت ورود به سیستم منتورینگ گلرن

(ویژه منتی ها)

0%
مرحله سوم (جلسه با روانشناس)

مرحله اول

ارزیابی عمومی

مرحله دوم

پیش پرداخت و رزرو

مرحله سوم

جلسه با روانشناس 

مرحله چهارم

 آنبوردینگ و پرداخت

مرحله پنجم

 انجام تسک فنی

مرحله ششم

ارزیابی فنی و برنامه ریزی

 با تشکر    
دپارتمان تجربه انسانی تیم گلرن (GHXD)
شرکت توسعه کسب و کار چابک   
20 فروردین ماه ۱۴۰2

پرداخت شما با موفقیت انجام شد و برنامه منتورینگ برای شما رزرو شد.

مرحله سوم: تنظیم جلسه با روانشناس

دلایل برگزاری جلسه با روانشناس

1- از طریق Calendly (روش پیشنهادی)

در این روش روز و ساعت درخواستی خود را برای جلسه از طریق Calendly با روانشناس تنظیم کنید. این جلسه از طریق گوگل میت برای شما تنظیم خواهد شد و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می شود.

2- از طریق تکمیل فرم

در این روش نیز جلسه آنلاین به طور دستی توسط روانشناس از طریق گوگل میت برای شما تنظیم خواهد شد و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می شود.

پیش از تنظیم جلسه با روانشناس لازم است تا در سایت ثبت نام یا ورود کنید، بنابراین روی کلمه ورود به سایت کلیک کنید.