رویداد آنلاین: مهاجرت کاری و ورود به بازارکار جهانی از طریق برنامه نویسی

لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

فرم درخواست ارزیابی مجدد

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

سلام، با توجه به نمره ایی که از ارزیابی انجام شده طی فرآیند جذب و استخدام گلرن دریافت کردم، درخواست ارزیابی مجدد توسط ارزیاب دیگری از تیم منابع انسانی گلرن را دارم.
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد