فرم درخواست ارزیابی مجدد

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

سلام، با توجه به نمره ایی که از ارزیابی انجام شده طی فرآیند جذب و استخدام گلرن دریافت کردم، درخواست ارزیابی مجدد توسط ارزیاب دیگری از تیم منابع انسانی گلرن را دارم.
برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد