مدل های مالی و شرایط پرداخت برنامه های منتورینگ گلرن

ما ۴ مدل پرداخت متنوع برای شروع برنامه منتورینگ و متناسب با مسیر شغل شما پیش بینی کرده ایم. همچنین اگر پس از اولین تسک(تسک ارزیابی) به هر علتی از روند کار  راضی نباشید، مشمول سیاست بازپرداخت کامل مبلغ برنامه خواهید شد. (ماده ۸ ضوابط و شرایط همکاری)

برای مسیر شغلی«تغییر شغل و استخدام»، اگر طبق ضوابط و شرایط ما عمل کنید و تا ۸ ماه پس از پایان برنامه شاغل نشوید، ۱۰۰ درصد مبلغ تان بازگشت می شود. در واقع شما هیچگونه ریسکی را متحمل نمی شوید. 

با حمایت گلرن وارد مسیر شغلی جدیدتان شوید و از "گارانتی شغل" ما استفاده کنید

الان روی خودتان سرمایه گذاری کنید، بعداً پرداخت کنید

در این مدل پس از انجام واریز اولیه، تا یک سال نیاز به هیچ پرداختی جدیدی نیست! بعد از شاغل شدن پرداختتان را کامل میکنید.

دقیقاً میدانید بابت چه چیزی پرداخت میکنید

برخلاف دریافت وام، کل مبلغی که در هر حالت باید پرداخت کنید به صورت شفاف مشخص شده است و میزان آن طبق مدل بازپرداخت و شرایط خودتان تعیین می شود.

پرداخت های ثابت ماهانه

هنگامی که یک پیشنهاد شغلی دریافت کردید - یا ۸ ماه پس از تکمیل برنامه منتورینگ - شروع به پرداخت کم و ثابت پرداخت ماهانه برای ۶ ماه آینده خواهید کرد.(امکان پرداخت تا ۲۳ پس از شروع برنامه)

مدل ۱: پرداخت نقدی (شامل تخفیف)

یکجا قبل از شروع برنامه منتورینگ

در حالت پرداخت نقدی و یکجا کمترین مبلغ ممکن را پرداخت می کنید که این مدل شامل تخفیف نیز می شود. همچنین اگر حین مرحله برنامه ریزی و انجام تسک ارزیابی ( پیش از تعریف تسک اول) درخواست کنسل کردن برنامه تان را کتبا به گلرن اعلام کنید، مشمول بازپرداخت ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی می شوید.(ماده ۸ شرایط و ضوابط را مطالعه کنید)

روش های پرداخت:

۱- از طریق درگاه پرداخت آنلاین

۲- واریز به شماره حساب شرکت توسعه کسب و کار چابک

۳- مراجعه حضوری و یا ارسال پستی چک صیادی به نام شرکت و به تاریخ حداکثر ۱ ماهه

تخفیف های قابل اعمال روی هر مسیر شغلی:

۱-  آمادگی برای بازار کار: ۱۳ درصد (مبلغ اصلی برنامه: ۶ میلیون تومان-مبلغ قابل پرداخت ۵.۲ میلیون تومان)

۲- تغییر شغل و استخدام: ۹.۵ درصد (مبلغ اصلی برنامه: ۲۲ میلیون تومان- مبلغ قابل پرداخت ۱۹.۹ میلیون تومان)

۳- ورود به بازار کار بین المللی:‌ ۹.۵ درصد (مبلغ اصلی برنامه: ۱۷ میلیون تومان-مبلغ قابل پرداخت ۱۵.۴ میلیون تومان)

مدل ۲: پرداخت ماهانه (بدون تخفیف-بدون افزایش)

به صورت مرحله ای

در این مدل شما ۱۰ درصد از مبلغ اصلی را به عنوان پیش پرداخت پیش از ورود به برنامه پرداخت می کنید. ۹۰ درصد مبلغ باقی مانده نیز بر اساس مدت تخمینی برنامه (3 تا حداکثر  9 ماه متناسب با مسیر شغلی) در قالب ۱ یا چند چک صیادی بخش بندی و قابل پرداخت است. در این حالت مبلغ کل برنامه منتورینگ شما افزایشی نخواهد داشت و البته مبلغ پرداختی شامل هیچگونه تخفیفی نیز نخواهد شد. در نظر داشته باشید دوره جستجوی کار شامل مدل پرداخت ماهانه نیست و کل مبلغ بایستی پیش از آن و حین برنامه منتورینگ به طور کامل تسویه شود.

 در این حالت لازم است حداقل یک چک به کل مبلغ باقی مانده در وجه شرکت توسعه کسب و کار چابک ارایه شود. 

نکته برای افراد فاقد دسته چک صیادی:‌ در حال حاضر و طبق قانون جدید بانک مرکزی، تمامی افراد بالای ۱۸ سال بدون معرف می توانند جهت افتتاح حساب جاری و اخذ دفترچه چک اقدام کنند. در این مورد در صورت نیاز شما را راهنمایی خواهیم کرد.

روش های پرداخت:

۱- از طریق درگاه پرداخت آنلاین ماه به ماه(تا زمان تسویه حساب کامل، یک چک به مبلغ کل باقی مانده نزد شرکت می ماند)

۲- واریز در زمان مشخص به شماره حساب شرکت توسعه کسب و کار چابک(تا زمان تسویه حساب کامل، یک چک به مبلغ کل باقی مانده نزد شرکت می ماند)

۳- مراجعه حضوری و یا ارسال پستی چک های صیادی به نام شرکت و تا حداکثر ۱ ماه پس از ورود به برنامه( می توانید در قالب چند چک به صورت ماهانه پرداخت خود را تسویه کنید)

مدل ۳: پرداخت حین کار
(بدون تخفیف-بدون گارانتی شغل-بیشترین میزان افزایش) ویژه تغییر شغل و استخدام (Job-Track) و ورود به بازار کار بین المللی (Career migration track)

از حقوق زمانی که سرکار رفتید

در این حالت پرداخت شما طی دو مرحله انجام می شود: 

!- شما طی ۳ ماه اول از شروع برنامه حداقل ۲۰ درصد از مبلغ کل برنامه را پرداخت می کنید  و پس از اتمام برنامه و شاغل شدنتان(که ممکن است بین ۳ تا ۱۷ ماه طول بکشد)، مابقی مبلغ را به نرخ روز) از حقوقی که دریافت می کنید، با گلرن تسویه خواهید کرد. در واقع برای شروع برنامه و تا زمانی که هنوز کار جدیدی را شروع نکرده اید، صرفا یک مبلغ اولیه پرداخت کرده اید و تا زمانیکه کار جدیدی پیدا نکنید نیازی به پرداخت جدید نخواهید داشت.

۲- ۸۰ درصد باقی مانده را طی حداکثر ۶ ماه از زمانیکه شاغل می شوید و یا ۱۴ ماه پس از آنکه برنامه منتورینگ را تمام کردید، فرصت تسویه دارید. شما تا سقف ۲ برابر مبلغ باقی مانده، با گلرن تسویه خواهید کرد.

طبیعتا هرچه زودتر تسویه حساب کنید، مبلغ کمتری پرداخت خواهید کرد. در این حالت و پس از تسویه حساب، اگر تمامی ضوابط و شرایط مربوط به گارانتی شغل را حین جستجوی کار برآورده کنید و همچنان در طی ۸ ماه پس از پایان برنامه شغل جدیدی پیدا نکنید، مشمول گارانتی شغل می شوید و برنامه شما کاملا رایگان خواهد بود.

برای استفاده از این مدل پرداختی، لازم است به میزان ۲ برابر مبلغ باقی مانده دوره، ۲ چک صیادی (از دو شخص متفاوت) در وجه شرکت توسعه کسب و کار چابک تا زمان تسویه حساب کامل به گلرن تحویل دهید. برای این منظور یک قرارداد در دو نسخه تنظیم می گردد که تمامی اطلاعات و شرایط بازپرداخت در آن گنجانده شده است.

مدل ۴: پرداخت ترکیبی
(بدون تخفیف-کمترین میزان افزایش)

طبق شرایط مالی شما

در این حالت نیز شما طی ۳ مرحله زیر مبلغ برنامه را پرداخت می کنید:

۱- ۱۰ درصد از مبلغ کل برنامه را پیش از شروع پرداخت می کنید.  

۲- ۵۰ درصد از مبلغ را مطابق مدل ۲ حین برنامه منتورینگ پرداخت می کنید.

۳- ۴۰ درصد باقی مانده را طی حداکثر ۶ ماه از زمانیکه شاغل می شوید و یا ۱۴ ماه پس از آنکه برنامه منتورینگ را تمام کردید، پرداخت می کنید. شما تا سقف ۲ برابر مبلغ باقی مانده، با گلرن تسویه خواهید کرد.

همچنین اگر تمامی ضوابط و شرایط مربوط به گارانتی شغل را حین جستجوی کار برآورده کنید و همچنان در طی ۸ ماه پس از پایان برنامه شغل جدیدی پیدا نکنید، مشمول گارانتی شغل می شوید و برنامه شما کاملا رایگان خواهد بود.

برای این منظور لازم است به میزان ۲ برابر مبلغ باقی مانده دوره، ۲ چک صیادی (از دو شخص متفاوت) به نام شرکت توسعه کسب و کار چابک تا زمان تسویه حساب کامل به گلرن تحویل دهید. برای این منظور یک قرارداد در دو نسخه تنظیم می گردد که تمامی اطلاعات و شرایط بازپرداخت در آن گنجانده شده است.

ماشین حساب (جهت مشاهده مبلغ نهایی)
مسیر شغلی و مدل پرداختی را انتخاب کنید تا به صورت اتوماتیک محاسبه و برای شما نمایش داده شود
تمامی مبالغ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ معتبر است.

در صورتی که هنوز سوالی دارید فرم زیر را تکمیل کنید، ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. یا اینکه از طریق قرار ملاقات calendly جلسه تنظیم کنید.

مهسا نصر اصفهانی mahsa-nasr esfahani کارشناس تجربه انسانی

میتونی بعد از مطالعه سایت، درمورد مسیر شغلی و برنامه های منتورینگ، از طریق calendly زمان جلسه ات رو تنظیم کنی و سوالاتت رو بپرسی تا راهنماییت کنم.
(نیاز به فیلتر شکن)

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

سوالات رایج

با توجه به اینکه امکان پرداخت به صورت مرحله ای(تسک به تسک یا اسپرینت به اسپرینت) را دارید، می توانید زمانیکه بودجه تان به میزان مورد نیاز رسید وارد برنامه شوید. 

اما چنانچه میخواهید سریعتر فرایند رشد شغلی تان را طی کنید و زودتر به نتیجه برسید، و صرفا پرداخت این مبالغ برایتان چالش بر انگیر شده است، پیشنهاد می کنیم حتما این موضوع را به ما اطلاع دهید تا به طرقی این مشکل را حل کنیم. پس جواب این سوال «بله» است!

شاید کسی (به جز سرمایه گذاران) تا این لحظه به این صراحت این سوال را از ما نپرسیده باشد. درواقع ما همیشه از شفافیت استقبال می کنیم. هرچند در شرایط و روزگار فعلی صداقت بیش از حد بارها به ضررمان تمام شده است! با این حال دست از ارزش هایمان بر نمیداریم و دیگران و قوانین حاکم نمی توانند ذهنیت ما را تغییر دهند(ارزش هر کس به کاری است که انجام می دهد نه کاری که منتظر است دیگران در حقش انجام دهند!). بنابراین در این مورد هم تا جای امکان با شما شفافانه صحبت می کنیم. 

 

مهمترین مواردی که قیمت گذاری برنامه های منتورینگ گل ارن را تحت شعاع قرار می دهند، به شرح زیر هستند:

 • تعداد تسک هایی که انجام می دهید.(هر تسک با توجه به اینکه توسط افراد متخصص تعریف می شود و فرایند مشخصی را با ایشان طی می کنید، بین ۶ تا ۱۵ درصد مبلغ کل پرداختی شما را شامل خواهد شد)
 • نظارت، ارزیابی و مدیریت برنامه شما توسط مدیر برنامه و کارشناس تجربه انسانی تان(با توجه به اینکه ایشان افرادی متخصص و ارزشمند هستند، به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل مبلغ پرداختی شما شامل این بخش می شود)
 • هزینه های فنی مربوط به وبسایت، خرید ابزارها و…(که تا ۱۰ درصد از مبلغ پرداختی شما را شامل می شود)
 • هزینه های مربوط به تبلیغات و بازاریابی(قطعا هر کسب و کاری بدون شناخته شدن نمی تواند ادامه حیات دهد. البته ما تاکنون کمترین مبلغ را به این کار اختصاص داده ایم(متاسفانه و خوشبختانه!). چیزی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ پرداختی شما مربوط به این بخش است)
 • هزینه های قانونی و مربوط به نگهداری کسب و کار( که شامل مالیات، تغییرات شرکت،‌ تمدید مجوزهاست که حدود ۱۰ درصد دیگر از مبلغ کل پرداختی شما را شامل خواهد شد)
 • حقوق، دستمزد و بیمه منابع انسانی( این رقم در کسب وکارهای خدماتی بیشترین تاثیر را در مبلغ نهایی خواهد گذاشت. اما چون قبلا ما دو بخش مهم آنرا جدا کرده ایم، و سعی کرده ایم اندازه تیم اصلی گل ارن را نیز بسیار کوچک نگه داریم،‌ خوشبختانه! کمتر از ۱۰ درصد مبلغ پرداختی شما مربوط به این بخش است)
 • هزینه های جاری کسب و کار مانند:‌اجاره دفتر، خرید تجهیزات، یوتیلیتی و… که حداقل ۵ درصد از مبلغ پرداختی شما را شامل می شود.
 • بنابراین بازه سودی که از هر درآمد نصیب کسب و کار می شود(که در این مرحله صرفا بایستی در توسعه و زیرساخت هایش هزینه شود و قرار نیست به جیب سهامداران برود) بین ۵ تا ۲۰ درصد متغیر است!

 

 این در حالی است که با نرخ تورم فعلی این میزان سود دهی برای هیچ کسب و کاری قابل قبول نیست و از این بابت گل ارن برای بانکها و سرمایه گذار ایرانی جذابیتی ندارد! 

واقعیت این است که ما به عنوان خلق یک اثر هنری به کارمان نگاه می کنیم نه صرفا یک منبع درآمدی پرسود!‌ ما از همان ابتدا می دانستیم چنین کسب و کارهایی در ایران به چه سرنوشتی دچار خواهند شد و با دید باز تصمیم گرفتیم وارد حوزه ای شویم که بسیار دوستش داریم و به راحتی دست از آن نمی کشیم.

اگر تصمیم به ماندن در شرکت را دارید بهتر است از مدیرتان بخواهید این کار را برای شما انجام دهد. در غیر اینصورت چنانچه ترک شغل و تغییر آن تا ۶ ماه آینده قطعی است، بهتر است خودتان مستقیما اقدام کنید.

اگر در پیش از شروع تسک اول از برنامه خود خارج شوید، کل مبلغ پرداختی به شما بازپرداخت می شود و هیچ عددی از آن کسر نخواهد شد. اگر پس از آن درخواست خروج از دوره را داشته باشید، مبلغی در هر ماه که توسط گلرن تعیین شده است، از شما کسر می شود.

ویژگی های مشترک برنامه های شغلی ما شامل موارد زیر است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به صفحه همان برنامه منتورینگ برای مسیر شغلی خودش مراجعه کنید:

 • مسیر شغلی که توسط کارشناسان صنعت تنظیم شده است
 • جلست هفتگی ۱-۱ با منتور شخصی خود
 • دسترسی به یک جامعه انحصاری از منتورهای، منتورهای شغلی و دیگر افراد متخصص
 • مدیر برنامه منتورینگ اختصاص داده شده و ارائه بازخورد در مورد پروژه ها و تسک ها
 • بازخورد شخصی برای کمک به شما برای بهبود رزومه، نمونه کارها، و نمایه های اجتماعی
 • شرکت  در جلسات ۱ به ۱ با یک منتور مسیر شغلی برای شخصی سازی برنامه و استراتژی جستجوی شغل شما
 • تمرین مصاحبه عمیق از طریق ۱ مصاحبه های آزمایشی
 • دسترسی انحصاری به شبکه کارفرمایان گلرن
 • ۱۰۰% ضمانت بازگشت پول در صورتی که ظرف ۸ ماه پس از اتمام برنامه نتوانید شغلی پیدا کنید. *برای منتی هایی که شرایط گارانتی شغل را دارند
 • لطفا توجه داشته باشید که تمامی موارد فوق برای مسیر آمادگی برای بازار کار صدق نمی‌کند.

است.

هنگامی که برنامه خود را کامل کردید، مادام العمر به حساب خود دسترسی خواهید داشت. ما حتی در صورت درخواست، ۳ ماه دیگر دسترسی به شبکه متخصصین را برای شما فراهم خواهیم کرد. هر زمان که تیم توسعه برنامه ما برنامه ای را به روز کند، این به روز رسانی در برنامه منتورینگ شما نیز در بازه همکاری اعمال می گردد.

لطفاً برای جزییات دقیق تر، از صفحات برنامه های منتورینگ و مسیرهای شغلی دیدن کنید. همچنین می‌توانید برای اطلاعات بیشتر با مشاور برنامه های منتورینگ گلرن ارتباط بگیرید.

برنامه های منتورینگ گُل اِرن Earn Goal

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد