لوگوی گل اِرن
مهسا نصر اصفهانی mahsa-nasr esfahani کارشناس تجربه انسانی

چرا منصرف شدید؟ آیا مشکلی پیش آمده است!!!

اگر سوالات بیشتری داری، سوالات رایج رو نگاه کن...