لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
مراحل تربیت نیرو با استفاده از سیستم منتورشیپ گلرن
28.5%

مرحله اول

ثبت درخواست نیرو

مرحله دوم

جلسه ارزیابی

مرحله سوم

جزییات عنوان شغلی

مرحله چهارم

قرارداد همکاری

مرحله پنجم

ارزیابی فرهنگ سازمانی

مرحله ششم

اجرای سیستم منتورشیپ

مرحله هفتم

مصاحبه و ارزیابی نهایی

مرحله سوم: جزییات عنوان شغلی

با توجه به اینکه تامین نیروی کار از طریق ساختن و تربیت کردن افراد متناسب با همان عنوان شغلی و طبق نیاز خود شرکت بالاترین نرخ ماندگاری و تناسب شغلی را بین سایر روش ها داراست٬ طبیعتا نیازمند منابع زمانی و انسانی خاصی است. استفاده از روش هایی که بتواند مهارت٬ رفتار و تجربه کافی را از طریق کار کردن و انجام دادن تسک/پروژه های مشخص به فرد تازه کار منتقل کند٬ نقش پر رنگی در طی این فرایند دارد. سیستم منتورشیپ گلرن با متناسب سازی نیاز سازمان و نیروی کار سعی دارد تا خروجی بهینه تری نسبت به فرایندهای کلاسیک تربیت نیرو، که به اسم کارآموزی در حال انجام است، ایجاد کرده و منافع ذی نفعان را به صورت شفاف تامین نماید.

برای تامین نیروی کار خود روی یکی از دو مدل زیر کلیک کنید.

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد