آشنایی با سیستم منتورینگ گلرن

به رشد دیگران کمک کن ...

گلرن بستر اختصاصی تامین نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار و یا سازمان هدف است که با توجه به تجربه در حوزه تامین، منتورینگ و تربیت نیرو و ارائه خدمات منابع انسانی به سازمانهای مختلف، آشنایی خوبی با کسب وکارها و نیازهای بازار کار و چالشهای حوزه منابع انسانی دارد.
person-insurance

تربیت 112 نفر نیرو آماده به کار

personal-development

معرفی به کار 60 درصدی کارآموزان

brokerage-broking-mediation

همکاری با بیش از 30 منتور

منتورینگ چیست ؟

یک رابطه فرد به فرد میان دو نفر را در نظر بگیرید که در آن، یکی از طرفین نیازمند ارتقای تجربه، توانمندی و مهارتهایی در زمینه خاص است که لازم است آنها را به تدریج و در طی زمان از طریق یک منتور کسب کند. ما تمامی اقدامات در طی این مسیر را فرایند منتورینگ در نظر میگیریم.

ما به چه کسی منتور میگوییم؟

منتور کسی است که نقش یک راه بلد را برای یک منتی یا همان کارآموز تازه کار و کم تجربه در مواجهه با چالشهای احتمالی در طی کردن مسیر خاصی بازی میکند. منتور را میتوان از بین نیروهای حال حاضر سازمان هدف و یا خارج از آن انتخاب کرد.
career

به چه کسی کارآموز یا (منتی)می گوییم؟​

کارآموز یا منتی شخصی است که با گلرن قرارداد کارآموزی یا منتورینگ شغلی دارد که برای موقعیت شغلی مشخصی طی زمان و فرمت خاصی در کنار منتورها به توسعه مهارتهای مورد نیاز سازمان هدف یا بازار کار مشغول است.

فرآیند منتورینگ چیست ؟

دوره هایمان را به صورت فردی برگزار می کنیم و برای هر کارآموز متناسب با سطح ، هدفش ، شغل یا سازمان مربوطه دوره طراحی می شود و بعد از فرایندی که طی می کند تا بستن قرار داد ، تعدادی تسک و پروژه باید انجام دهد.

در صورتیکه به همکاری با ما به عنوان منتور علاقه مند هستید جهت آشنایی بیشتر با سیستم منتورینگ در گلرن وارد صفحه سیاره ما شوید.

برنامه های منتورینگ گُل اِرن Earn Goal

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد