لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن
Mojtaba KHoshsirat

Mojtaba KHoshsirat

Data Scientist Mentor

Business intelligence

Big DataData engineeringMathematicsProgramming

منتور مجتبی خوش سیرت:

بیش از هفت سال سابقه کاری مستقیم در زمینه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، طراحی مدلهای مختلف برای شرکتهای بزرگ و معتبر سپاهان باتری و سیمان سپاهان، در خصوص پیاده سازی فرآیندهای منطبق با مدل توسعه 34000 و دیگر مدلهای توسعه سازمانی و فردی

پروژه ها

مدیریت عملکرد در شرکت سپاهان باتری
طراحی مدل ارزیابی و مدیریت عملکرد بر اساس نیاز و فرهنگ شرکت سپاهان باتری
برنامه‌ریزی مسیر شغلی و جانشین پروری در شرکت سپاهان باتری
تجزیه و تحلیل مشاغل و برنامه ریزی نیروی انسانی و بر اساس نتایج آن، کارراهه مشاغل، شناسایی مشاغل استراتژیک و جانشین پروری انجام شد.
سنجش نگرش و برنامه ریزی بهبود نگرش کارکنان در شرکت سیمان سپاهان و سپاهان باتری
بر اساس مدل گروه هی، برنامه ریزی و سنجش نگرش کارکنان و در کنار آن تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی توسعه نگرش کارکنان

حضور به عنوان منتور در سه تسک در زمینه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی از ابتدای امر و طراحی فرآیندهای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل شغل

#نظر منتور درباره گلرن

منتور های گلرن

Saeed Hoseini

Full Stack Developer

Back-end web developer Mentor

Saeed Hoseini

Hamid Reza Mojtahed

Full Stack Developer

Back-end web developer Mentor

Hamid Reza Mojtahed

Keyvan Poursoltani

Full Stack Developer

Back-end web developer Mentor

Keyvan Poursoltani

Moein Sepehri

UX designer

UX analysis Mentor

Moein Sepehri

Mehdi Hosseinpour

Frontend Developer

Front-end web developer Mentor

Mehdi Hosseinpour

Mojtaba KHoshsirat

Business intelligence

Data Scientist Mentor

Mojtaba KHoshsirat

farzaneh Dadashi

Frontend Engineer

Front-end web developer Mentor

farzaneh Dadashi

Iman Abbasi

Machine learning

Data Scientist Mentor

Iman Abbasi
مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد