لوگوی گل اِرن
1669523102167

Mojtaba KHoshsirat

Data Scientist Mentor

Business intelligence

Big DataData engineeringMathematicsProgramming

منتور مجتبی خوش سیرت:

بیش از هفت سال سابقه کاری مستقیم در زمینه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، طراحی مدلهای مختلف برای شرکتهای بزرگ و معتبر سپاهان باتری و سیمان سپاهان، در خصوص پیاده سازی فرآیندهای منطبق با مدل توسعه ۳۴۰۰۰ و دیگر مدلهای توسعه سازمانی و فردی

پروژه و نمونه کارها

مدیریت عملکرد در شرکت سپاهان باتری
طراحی مدل ارزیابی و مدیریت عملکرد بر اساس نیاز و فرهنگ شرکت سپاهان باتری
برنامه‌ریزی مسیر شغلی و جانشین پروری در شرکت سپاهان باتری
تجزیه و تحلیل مشاغل و برنامه ریزی نیروی انسانی و بر اساس نتایج آن، کارراهه مشاغل، شناسایی مشاغل استراتژیک و جانشین پروری انجام شد.
سنجش نگرش و برنامه ریزی بهبود نگرش کارکنان در شرکت سیمان سپاهان و سپاهان باتری
بر اساس مدل گروه هی، برنامه ریزی و سنجش نگرش کارکنان و در کنار آن تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی توسعه نگرش کارکنان

رزومه و سوابق کاری

اطلاعات وارد نشده است!

نظر منتور درباره گُل اِرن

حضور به عنوان منتور در سه تسک در زمینه برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی از ابتدای امر و طراحی فرآیندهای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل شغل

Borhan Ebnoddin Hamidi

Content marketing specialist

Digital Marketing Mentor

Borhan-Ebnoddin

Mojtaba KHoshsirat

Business intelligence

Data Scientist Mentor

1669523102167

Iman Abbasi

Machine learning

Data Scientist Mentor

IMG-20210927-WA0007-2

Mohammad Naderi

Frontend Developer

Front-end web developer Mentor

Screenshot-57

Keyvan Poursoltani

Full Stack Developer

Back-end web developer Mentor

434314276_12472_croped-e1683379387748