لوگوی گل اِرن
Copy-of-Sis-Pic_2

Seyedeh Hadis Hashemi Homami

Data science Program

Data VisualizationDeep LearningMicrosoft Excel (or Google Sheets)Processing large data setsProgramming

منتی سیده حدیث هاشمی همامی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فیزیک، دارای دو مقاله ISI و دارای ۷ سال سابقه کار تحلیل داده منابع انسانی هستم. با تصمیم برای تغییر شغل به دیتاساینتیست دوره های آموزشی مورد نیاز از قبیل پایتون، دیتا آنالیز و ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و SQL را گذراندم.

پروژه و تسک ها

Image-Preprocessing
Preprocessing an image to get the best result for detecting objects. One of the important parts of the every project in machine learning is preprocessing which can be confusing. Mostly the models need help for learning and we provide them some extra hand-made data in order to receive better result.

لینک پروژه:

Audio-Classification
Music Speech Classification Dataset: http://opihi.cs.uvic.ca/sound/music_speech.tar.gz The dataset consists two classes of audio files, MUSIC and SPEECH. A model is trained to predict using the spectrogram of the audio files.

لینک پروژه:

HR-Data-Analysis
An analysis on the data provided by HR department. Data Analysis, Data Visualization, Machine Learning Preprocessing, Data Cleaning, Feature Selection, Feature Engineering, ... Panadas, Pyplot, Seaborn, RFE, Lazypredict, SKlearn, Confusion Matrix, ...

لینک پروژه:

نظر منتی درباره گُل اِرن

باتوجه به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز برای این فیلد کاری، نیاز به تجربه کاری واقعی و استفاده از آموزش های گذشته بسیار حس می شد. منتورینگ گلرن فرصت مناسبی برای استفاده از دانش گذشته، فراگرفتن تکنیک های جدید و روشن شدن نقاط ضعف و قوت در فیلد جدید کاری است.

Sara Gholami

Mentee

Data science Program

photo.1

Rana Madani

Mentee

UX analysis Program

EAC78943-FAFA-4238-A0FB-90A563FACF39-2

Sajjad Hadi

Mentee

Data science Program

image-2

zahra panahi

Mentee

Back-end web Program

zahraa