لوگوی گل اِرن
image-2

Sajjad Hadi

Data science Program

Big DataData VisualizationDeep LearningProcessing large data setsProgramming

منتی سجاد هادی:

۳ سال مشغول به برنامه نویسی وب در بخش فرانت اند و بک اند بودم. الان ۱ سالی هست که به طور جدی وارد حوزه دیتاساینس و ماشین لرنینگ شدم. در مجموع هم ۲ سال سابقه تدریس برنامه نویسی به صورت خصوصی و در دانشگاه رو دارم. در شرف راه اندازی برند شخصی برای آموزش برنامه نویسی و هوش مصنوعی به فارسی و انگلیسی هستم

پروژه و تسک ها

Full Stack Web Developer
In this project I contributed to converting an old website into REST API with Django, Django Rest Framework, React, Next.js and TypeScript for a Italian Travel Agency.

لینک پروژه:

Fish Weight Prediction with Most Used Algorithms
Developed a machine learning model using Fish Prediction dataset to estimate fish weight based on physical attributes. Polynomial Regression outperformed other algorithms with R-squared of 0.9081, showcasing valuable experience in ML and problem-solving in fisheries.

لینک پروژه:

Comprehensive CV Models Comparison on Chest X-Ray Images (Pneumonia)
Developed robust deep learning models for accurate pneumonia classification in chest X-ray images using VGG16, ResNet50, InceptionV3, etc. Addressed imbalanced data with augmentation and weighting. Results show great potential for medical diagnosis and improved expertise in medical image analysis.

لینک پروژه:

Predicting Diabetes Risk with Health Indicators
In this project, we utilized machine learning and deep learning techniques, employing popular algorithms like logistic regression, naive Bayes, kernel SVM, decision tree, random forest, XGBoost, CatBoost, and LightGBM, along with artificial neural networks to build a model for predicting diabetes.

لینک پروژه:

نظر منتی درباره گُل اِرن

دوره خوبی برای شناخت فرصت های جدید و راه های متفاوت بود. انجام کارها به شیوه متفاوت و به روز در کنار افرادی دلسوز. خوش حالم که تجربه همکاری با این مجموعه رو داشتم و تونستم از تجربیات شون استفاده کنم. به منتی ها توصیه می کنم هیچ وقت ناامید نشید و بدونید که کلید موفقیت تکرار تکرار تکراره...

Sara Gholami

Mentee

Data science Program

photo.1

Rana Madani

Mentee

UX analysis Program

EAC78943-FAFA-4238-A0FB-90A563FACF39-2

Sajjad Hadi

Mentee

Data science Program

image-2

zahra panahi

Mentee

Back-end web Program

zahraa