لوگوی گل اِرن
mosi1-min

Mostafa moamershahnani

Front-end web Program

BootstrapCSSHTMLJavaScriptMicrosoft Excel (or Google Sheets)

منتی مصطفی معمرشهنانی:

بعد از گذراندن آموزش های تخصصی لازم، کسب دانش و ارتقا مهارت های نرم، حالا به دنبال محیطی پویا برای ارتقا آموخته ها و کسب تجربه مییاشم.

پروژه و تسک ها

سافت98
لینک پروژه http://soft98opt.mostafashahnani.ir/

لینک پروژه:

وبسایت تاپلرن
بعد از یادگیری مباحث پایه ای ، نیاز به یک پروژه برای روبه رو شدن با چالش جدید و تثبیت آموخته های قبل داشتم.

لینک پروژه:

وبسایت باسلام
پروژه ای کامل که تمام مباحث پایه ای و پیشرفته را شامل میشود.

لینک پروژه:

نظر منتی درباره گُل اِرن

در مسیر برنامه نویس شدن یکی از بهترین نقاط مسیر، انتخاب برنامه منتورینگ تیم گلرن بود.

Sara Gholami

Mentee

Data science Program

photo.1

Rana Madani

Mentee

UX analysis Program

EAC78943-FAFA-4238-A0FB-90A563FACF39-2

Sajjad Hadi

Mentee

Data science Program

image-2

zahra panahi

Mentee

Back-end web Program

zahraa