پیش از ورود به سیستم منتورینگ گُل اِرن لازم است تا :

 در گام اول یک فرم ارزیابی اولیه را تکمیل می کنید. در صورت کسب حداقل امتیاز لازم(۴ از ۱۰) به مراحل بعدی فرم ارزیابی هدایت می شوید.

برای دریافت آخرین وبینارها و آفرهای شغلی ایمیل خود را در باکس زیر وارد کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد