لوگوی گل اِرن

فرصت های منتور شدن در گل ارن

منتور علم داده

(Data-Mentor)

منتور دیجیتال مارکتینگ

(Digital-Marketing-Mentor)

منتور تحلیل گر تجربه کاربر UI/UX

(UX-Analyst-Mentor)

منتور برنامه نویسی بک اند وب

(Back End Web Mentor)

منتور تحلیلگر داده های مالی

(Accounting-analyst-mentor)

شرح و جزییات فر صت های همکاری

منتور علم داده

(Data-Mentor)

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار رسمی در حداقل ۱ یا چند مورد از عناوین شغلی زیر جهت همکاری به عنوان منتور علم داده در گلرن بسیار حیاتی است:

 • تحلیل گر هوش تجاری: (Business Intelligence Analyst)
 • تحلیل گر داده های دیجیتال مارکتینگ:(Digital Marketing Data Analysts)
 • تحلیل گر داده های منابع انسانی:(Human Resource Data Analyst)
 • معمار و تحلیلگر داده های مالی :(Financial Data Analysts & Architect)
 • مهندسی داده (Data Engineer)
 • مهندسی یادگیری ماشین:(Machine Learning Engineer)
 • صاحب محصول داده:(Data Product Owner)
 • مهندسی بصری سازی داده:(Data Visualization Engineer)
 • مدیریت داده :(Data Ops)
 • پژوهشگر داده:(Research Scientist)
 • دانشمند داده: (Data Scientist)

منتور دیجیتال مارکتینگ

(Digital-Marketing-Mentor)

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار رسمی در حداقل ۱ یا چند مورد از عناوین شغلی زیر بسیار حیاتی است:

 1. Google data studio , Microsoft Power BI
 2. طراحی مدل کسب و کار متناسب با محصول و پرسونای کاربر متناسب با داده های واقعی موجود
 3. تجربه برنامه نویسی با Python(در صورت ورود به حوزه data driven marketing)
 4. تجربه کافی در تهیه گزارشات و اسناد مختلف از محصول
 5. سابقه استفاده از تکنیک های تحقیقات بازار دیجیتال
 6. آشنایی طراحی سایت با وردپرس
 7. سابقه کار و استفاده از روش های مختلف SEO
 8. تولید محتوای تصویری (تصویربرداری و فیلمبرداری-تدوین ویدئو)
 9. ابزارهای گوگل (آنالیتیکس و سرچ کنسول)
 10. طراحی، اجرا و ارزیابی کمپین های تبلیغاتی(فضای وب، اپ و سوشال مدیا)
 11. استخراج مارکتینگ پلن و شاخص های ارزیابی بازاریابی داده محور

منتور تحلیل گر تجربه کاربر UI/UX

(UX-Analyst-Mentor)

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار رسمی در حداقل ۱ یا چند مورد از عناوین شغلی زیر بسیار حیاتی است:

 • استفاده از ابزارهای ضروری UI/UX در پروژه های قبلی نظیر: Google data studio ,XD , Figma, Microsoft
 • Power BI
 • طراحی و پیاده سازی وایر فریمینگ و مسیر سفر کاربران
 • طراحی پرسونای کاربر متناسب با داده های واقعی و تستی موجود
 • ساخت MPV و Prototype بر اساس تحقیقات تجربه کاربر و یا داده محور انجام شده
 • تحلیل رفتار و انجام تستهای مبتنی بر داده های رفتاری کاربر
 • آشنایی با تکنولوژی های برنامه نویسی نظیر:‌HTML , CSS, Python
 • توانایی تهیه گزارشات و اسناد های مختلف از محصول

منتور برنامه نویسی بک اند وب

(Back End Web Mentor)

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار رسمی در حداقل ۱ یا چند مورد از عناوین شغلی زیر بسیار حیاتی است:

 • یکی از زبان‌ها و فریمورک های برنامه‌نویسی نظیر: PHP ، .NET, Python, Node.js, Laravel, Django و غیره
 • MVC ، MVVM و …
 •  SQL ، ٔNoSQL، MONGODB و…
 • Karma با Webpack Solution
 • HTML,CSS, bootstrap
 •  SPA و PWAو REST

منتور فرانت اند وب

(Front-End-Web-Mentor)

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار رسمی در حداقل ۱ یا چند مورد از عناوین شغلی زیر بسیار حیاتی است:

 • کار با یکی از زبان‌ها، کتابخانه ها و چارچوب های برنامه نویسی سمت فرانت اند نظیر : Bootstrap, Java script, Vue Js, Angular, React Js, HTML, CSS، typescript
 • کار با Webpack
 • تسلط برcontext، SAP، PWA، Redux و REST
 • آشنایی الزامی با مفاهیم ضروری و مهم UI/UX
 • تسلط بر مفاهیم Source Control و ابزار GIT

منتور تحلیلگر داده های مالی

(Accounting-analyst-mentor)

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار رسمی در حداقل ۱ یا چند مورد از عناوین شغلی زیر بسیار حیاتی است:

 • کارباچندنمونه ازنرم افزارهای آنلاین وآفلاین حسابداریارزیابی عملکرد پروژه های مالی
 • آماده سازی گزارشات و صورتهای مالی
 • تجزیه وتحلیل صورتهای مالی
 • تحلیل هزینه فایده وارزش زمانی پول
 • محاسبه ریسک وبازده مالی
 • بودجه ریزی سرمایه ای
 • تنظیم لیست بیمه تامین اجتماعی به صورت آنلاین وآفلاین
 • مدیریت سرمایه درگردش
 • تکمیل وثبت اظهارنامه مالیاتی
 • ارائه انواع گزارشات ازروی دفاتر قانونی