لوگوی گل اِرن
برنامه منتورینگ مدیریت محصول گلرن ویژه مهاجرت کاری مدیریت محصول

اگر می خواهید محصولات نرم افزاری را تجزیه و تحلیل کنید و با  به چالش کشیدن مهارت های خود تجربه و ارزش منحصر به فردی برای مشتری و کسب و کار خلق کنید، تا در نهایت آماده گرفتن جاب آفر شوید، برنامه منتورینگ مدیریت محصول ویژه شماست.

برنامه منتورینگ مدیریت محصول

پیش از شروع برنامه منتورینگ لازم است تا وارد فرایند ارزیابی و برنامه ریزی شوید. با این کار برنامه تان را متناسب با نیازهای شخصی و اهداف شغلی تان در قالب چند اسپرینت و مشابه محیط کار طراحی می کنیم، منتورهای متناسب تان را انتخاب می کنیم و در طی این مسیر نیز همراهی تان هستیم.

افزایش مهارت آنالیز و حل مسئله

پروژه های علم داده به درک بهتر شما از دنیای واقعی کمک می کنند و چالش های مختلفی را پیش رویتان قرار خواهند داد.

درک کافی از کسب و کار و نیاز مشتری

با ورود به شغل مدیریت محصول همزمان که با مشتری در ارتباط هستید به ارکان و نیاز شرکت ها نیز تسلط پیدا می کنید.

کار در کنار سایر تیم ها

به واسطه اینکه شما به عنوان مدیر محصول مسوولیت اصلی را بر عهده دارید، نیاز دارید با اعضای تیم فنی، طراحی، مارکتینگ، فروش و خود مشتری نیز به صورت مداوم کار کنید