لوگو گلرن goalearn logo برنامه منتورینگ گلرن

سلام دوست عزیز

لطفا پس از جلسه مصاحبه، به منظور پیگیری بهتر و مناسب تر وضعیت معرفی به کارتان توسط کارشناس HX و منتور شغلی، در این فرم، رفتار و نوع برخورد مصاحبه کننده، سوالات کلیدی مصاحبه کننده، مسائل مطرح شده در جلسه، موضوعاتی که احساس می کنید در آنها نیاز به یادگیری بیشتری دارید و حتی شرایط شرکت ومحیط آن، را با دقت توصیف کنید.

مهاجرت شغلی و کاری گلرن راهنمای مهاجرت گلرن
کتابچه راهنمای
مهاجرت شغلی در سال ۲۰۲۳
(برای تازه کارها)
برای دانلود رایگان ایمیلتان را ثبت کنید

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد